header-image

Siste fra gården

Bryggerhuset i ny prakt

Bryggerhuset i ny prakt

Da vi overtok gården var Bryggerhuset det første vi startet å renovere. Her hadde det tidligere vært to rom for utleie og et stort slakterom som ble brukt som lager de…

Tidlig vånronn

Tidlig vånronn

I år kom vi virkelig tidlig i gang med våronna. Tidlig lørdag morgen den 13.04, mens frosten enda lå på bakken fikk vi gjødslet høsthveten. Utover i påsken ble det…