Historiske funn

Historiske funn på Frøyhov

HOLEFJERDINGEN
Området dekker nordre del av Røysehalvøya, mellom Nordfjorden og Sælabonn, og inkluderer matrikkelgårdene Mo, Frøyhov, Fjeldstad, By, Berg, Ullern, Onsaker, Frøyshov, Stadum, Hafnor, Hole prestegård, Helgeland og Domholt (gnr 202-207 og 220-226 i Hole kommune). Karakteristisk for området er de mange navnene med tilknytning til norrøn mytologi.

Rundt  halvparten av de arkeologiske kulturminnene i Hole kan dateres tilbake til jernalderen. Funnene viser en konsentrasjon til Røyse og Steinsfjerdingen, og tydeliggjør hvor sentral betydning disse stedene har hatt på denne tiden. Tidligere har det meste av kulturhistorien vært basert på gårdsnavn. Flere av disse er avledet av førkristne gudenavn, som Frøyhov, Frøyshov, Onsaker, Ullern og Helgeland. Særlig Holefjerdingen er et område som virker å ha vært sentralt i jernalderens kultutøvelse.

 

Forskjellige funn

Her er en liten samlig med objekter som er funnet under søk med metalldetektor.

Detektorist: Dag Fjeldstad
Funnsted: Frøyhov
Funndato: 2017
Datert: Forskjellig

Mynt utgitt av Ludvig den fromme

Detektorist: Dag Fjeldstad
Funnsted: Frøyhov
Funndato: 23-10-2017
Datert: 822-840

 • Museumsnr: 150491
 • Museum: Kulturhistorisk museum, UiO
 • Land el. område: Frankrike
 • Valør: Denier         
 • Motiv, advers: Lite kors med kuler i korsvinklene. Perlering.
 • Motiv, revers: Tempel med kors inni. Perlering.
 • Innskrift, advers: +HLVDOVVICVS MIP
 • Innskrift, revers: +XPISTIANA RELIGIO
 • Materiale: Sølv
 • Produksjonsmåte: Preget         
 • Form: Sirkulær         
 • Diameter: 20.0         
 • Vekt: 1.566 gr.       
 • Utgiver: Ludvig den fromme        
 • Litteratur el. katalog: Morrison og Grunthal 1967: Carolingian Coinage, s.149, jfr. nr. 472.         
 • Merknad, eksemplar: Perforert.   
Nål funnet på Frøyhov

Detektorist: Dag Fjeldstad
Funnsted: Frøyhov
Funndato: 14-07-2017
Datert: Vikingtid (MA)

Diverse mynter

Ikke de aller eldste myntene, men noe historisk verdi har de likevel.

Vektlodd

Detektorist: Dag Fjeldstad
Funnsted: Frøyhov
Funndato: 23-10-2017
Datert: Vikingtid (MA)