Klokkemakeren

Gulvur med serienummer 213 står fortsatt i storstua på Frøyhov

OLE LARSEN FRØHAUG (1758–1835) overtok i 1791 halve Nedre Frøyhov (17 1⁄2 lispund – heretter kalt Frøyhov) etter sin far, og fra 1802 ble han eier av ytterligere 8 3⁄4 lispund fra svogeren Hans Knudsen Lehne. Han var også klokkemaker, og ble i 1791 gift med JAKOBEA PEDERSDATTER (1766–1830, i Mo i 1791). De fikk seks barn, hvorav tre nådde voksen alder:

* Peder (f. 1792), seinere eier av Frøhaug, g.m. Kirsti Olsdatter Gomnes, seks barn (flyttet siden til Lier).
* Lars (f. 1794), d. som barn.
* Lars (f. 1797), d. som barn.
* Lars (1800–1882), seinere eier av Frøyhov, g.m. Ragne Andersdatter Berg, to sønner (se nedenfor).
* Anne (f. 1804), d. som barn.
* Nils (1806–1870), seinere eier av Frøhaug, g.m. Anne Christensdatter Fjeld, 13 barn (se foran).

Ole Larsen Frøhaug var en kjent klokkemaker og etterlot seg godt over 200 stueur, hvorav mange fortsatt er å finne på Ringerike. I storstua på Frøyhov står ett med serienummer 213, og i Nigarden Bjørke i Sonerud står et annet. En av hans klokker er på Norsk folkemuseum på Bygdøy – «… den fine Frøyuklokka som står på Folkemuseet (…) tror jeg er den flotteste av alle han laget».* Etter det man vet, gikk Ole Larsen Frøhaug aldri i lære, «men derimot var han av og til inde i Kristiania, hvor han gik ind til forskjellige urmakere og avlurte dem forskjelligt, idet han spilte enfoldig bonde».**

* Lars Frøhaug (f. 1872) til V.V. i avisartikkel «Gamle tun på Røyse» i Ringerikes Blad 8. april 1952. Denne artikkelen finner du her.
** Tveiten (1914), s. 128–129. Tveiten skriver at klokke nr. 215 står på Frøyhov, men det riktige er 213.

DA LENSMANNEN BLE LURT

«Det har gått en liten historie i familien om da klokkemakeren fikk besøk av lensmann Iversen, som spurte hvordan det gikk med klokkemakeriet? Klokkemakeren svarte at nå gikk det riktig bra, for nå hadde han laget en klokke som kunne slå på kommando. Dette gjorde lensmannen svært betenkt, men da klokka stod ved veggen i det rommet de satt, var det jo bare å prøve. Klokkemakeren reiste seg og sa mot klokka: ’Slå tre. En, to tre’ mens han trampet tre ganger i gulvet. Og klokka slo tre! Lensmannen var fortsatt tvilende, men etter et par vellykkede demonstrasjoner med andre tall, var det bare å gi seg. Hemmeligheten var at klokkemakeren hadde lagt opp et snortrekk fra slagverket i klokka og gjennom veggen til en guttepjokk som lå i en seng og nappet så mange ganger i snora som det ble trampet i rommet ved siden av. Klokka står der ennå, med et hull med merke av snortrekk bak på klokkekassa.»*

I 2013 ble det solgt et gulvur laget av Ole Larsen Frøhaug på Christiania Auksjoner AS. Det uret kan du se her.